Przetargi :: infoArchitekta

Przetarg na projekt miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Silec

Przetarg na projekt miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem SilecPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Silec w miejscowości Młynowo, Gmina Srokowo w ramach projektu pn. „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”.

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-ZdrojuPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej Parku im. Mieczysława Dukieta w ramach zadania Przygotowanie projektu KURORT KRYNICA - kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funk. turyst., kultur. i uzdrowis.

więcej

Przetarg na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z remontem zabytkowego obiektu

Przetarg na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z remontem zabytkowego obiektuPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektu Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 wraz z przeprowadzeniem prac remontowych zabytkowego obiektu w ramach projektu pn. Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego

więcej

Przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Duchackiego w Krakowie

Przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Duchackiego w KrakowiePrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu, z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie.

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Krynickiego Deptaka

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Krynickiego DeptakaNazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie projektu KURORT KRYNICA - kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funkcji turystycznej, kulturalnej i uzdrowiskowej. Część I - wykonanie dokumentacji projektowej Krynickiego Deptaka

więcej

Przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej działek w Uniejowie

Przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej działek w Uniejowie Przedmiotem zamówienia jest twórcze opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej oraz wizualizacji zagospodarowania działki 1495, 1496, 1555 i 1556 w Uniejowie. W ramach opracowanej koncepcji należy zaproponować podświetlenie terenu.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnegoKonstrukcja budynku tradycyjna z kompleksową infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku z ewentualną rozbiórką, bądź przebudową kolizyjnych obiektów na działce.

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Urzędu SkarbowegoPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych służących do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlano-instalacyjne rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku dla Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku dla Sądu Okręgowego w BydgoszczyPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Planowana powierzchnia użytkowa projektowanego budynku powinna, zgodnie programem funkcjonalno-użytkowym, wynosić 3840,00 m2.

więcej

Przetarg na wykonanie wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie

Przetarg na wykonanie wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zamku kapituły warmińskiej w OlsztynieZamek kapituły warmińskiej w Olsztynie wraz z otaczającymi go murami został wpisany do rejestru zabytków. W związku z powyższym badania architektoniczne, konserwatorskie, archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

więcej

Przetarg na projekt Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kielcach

Przetarg na projekt Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w KielcachObiekt będzie miał ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdzie się w nim 16 pracowni i laboratoriów, wśród nich m.in. laboratoria fashion design, IT/ICT oraz laboratorium cyfrowych procesów graficznych a także energii odnawialnej.

więcej

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dydaktycznego

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dydaktycznegoRozbudowa i modernizacja (przebudowa) hali pojazdów w ramach projektu: Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPOWP

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowego w Kartuzach

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowego w KartuzachPrzedmiotem zamówienia jest: wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących obiektów, opracowanie analizy układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu planowanego do realizacji węzła integrującego transport zbiorowy i indywidualny na płynność ruchu, opracowanie koncepcji architektonicznej,

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego"

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu PedagogicznegoPrzedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji zamku w Lidzbarku warmińskim

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji zamku w Lidzbarku warmińskimPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji zamku w Lidzbarku warmińskim wraz z otaczającymi go murami, i mostem nad suchą fosą w celu wyeksponowania światłem nocnego, nastrojowego wizerunku zabytkowego obiektu i zaakcentowania jego sylwetki na tle nocnej panoramy miasta.

więcej

«
»
«
»