Przetargi

  OSP Nowa Wieś

  OSP NOwa WieśSuwałki: trwa przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Przedmiotem zamówienia jest - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót branżowych, specyfikacje techniczne niezbędne do przeprowadzenia przetargu na wykonanie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, gm. Suwałki, zgodnie z załączoną koncepcją rozbudowy budynku OSP w...


  więcej

  Dom Cechu Rzemiosł Róznych

  Dom Cechu Rzemiosł RóznychRaszyn: trwa przetarg na wykonanie projektu adaptacji i rozbudowy budynku Domu Cechu Rzemiosł Różnych na Dom Kultury w Raszynie. Budynek Cechu Rzemiosł Różnych będący przedmiotem projektu adaptacji i rozbudowy, znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 1152/2 o powierzchni 1580m2 przy zbiegu ulic: Al. Krakowskiej 29, ul. Sportowej i ul. Krótkiej w Raszynie. Budynek jest w stanie surowym otwartym, część biurowa jest przykryta dachem drewnianym trzyspadowym, a sala widowiskowa stropodachem żelbetowym wylewanym. >>

  więcej

  Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

  Centralna Szkoła Państwowej Straży PożarnejCzęstochowa: Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji: projektowej - budowlanej i wykonawczej, poligonowej hali ćwiczeń na terenie należącym do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej wykonawczej, dot. poligonowej hali ćwiczeń na terenie należącym do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. >>  więcej

  Sąd okręgowy w Szczecinie

  Sąd okręgowy w SzczecinieSzczecin: rozpisano przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Przebudowa i remont budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 17. Każda oferta musi być zabezpieczona akceptowalną formą wadium w kwocie 4 500,00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100).  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. >>


  więcej

  PKP Oświęcim

  PKP OświęcimRozpisano przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dworca kolejowego w Oświęcimiu. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Wykonanie prac przedprojektowych,
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na przebudowę budynku dworca w Oświęcimiu, wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi >>


  więcej

  Nadleśnictwo Strzyżów

  Nadleśnictwo StrzyżówTrwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę budynków użytkowych na terenie nadleśnictwa Strzyżów. Przedmiotem zamówienia jest :

  Część 1.
  Obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku kancelarii leśniczego wraz z planem zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą dla 4-ch leśnictw w miejscowościach:
  1.- Wiśniowa
  2.- Straszydle
  3.- Kąkolówka
  4.- Sołonka >>

  więcej

  CK Grabiszyn

  Cmentarz Komunalny Oddział GrabiszynWrocław: Trwa przetarg na usługi w zakresie opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego remontu fragmentów ogrodzenia od strony północnej i południowej Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego fragmentów ogrodzenia od strony północnej i południowej o łącznej długości około 342 m na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Stan istniejący:
  1) Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn jest wpisany do rejestru zabytków.
  2) Obecny stan przewidzianego do remontu ogrodzenia przedstawia się następująco:
  a) od strony północnej ogrodzenie o długości około 27 m, jest wykonane z siatki umocowanej na słupkach betonowych w cokole z płyty betonowej; >>


  więcej

  Groty Nagórzyckie

  Groty NagórzyckieTomaszów Mazowiecki: rozpisano przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu przyległego do Grot Nagórzyckich przy ul. Pod Grotami 2-6 w Tomaszowie Mazowieckim. Przedmiotem jest wykonanie koncepcji oraz pełnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami nakładczymi i inwestorskimi kompleksowego zagospodarowania terenu obejmującego budowę parkingu, budynku obsługi turystycznej oraz uzbrojenia instalacyjnego, komunikacyjnego i urządzeń obsługi turystów na terenie przyległym do Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Pod Grotami 2-6 (działka nr ewidencyjny 382 obręb 28). Groty Nagórzyckie są pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego do potrzeb budowlanych i hutniczych w XVIII stuleciu i na początku XIX wieku. >>


  więcej

  Budynek koszarowy nr 88

  Budynek koszarowy nr 88Bydgoszcz: rozpisano przetarg na opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 88 w Grupie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 88 dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu na terenie kompleksu wojskowego w m. Grupa. Informacja na temat wadium: 4.500. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia... >>

  więcej

  Budynek dydaktyczny w Jastrzębiu-Zdroju

  Budynek dydaktyczny w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój: trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku dydaktycznego przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.SIWZ 1. Charakterystyka obiektu Lokalizacja - budynek jest usytuowany na parceli nr 1531/52 o powierzchni 0,6205 ha przy ul. 1 Maja 61... >>

  więcej

dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;