Przetargi :: infoArchitekta

Przetarg na projekt Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kielcach

Przetarg na projekt Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w KielcachObiekt będzie miał ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdzie się w nim 16 pracowni i laboratoriów, wśród nich m.in. laboratoria fashion design, IT/ICT oraz laboratorium cyfrowych procesów graficznych a także energii odnawialnej.

więcej

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dydaktycznego

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dydaktycznegoRozbudowa i modernizacja (przebudowa) hali pojazdów w ramach projektu: Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPOWP

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowego w Kartuzach

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowego w KartuzachPrzedmiotem zamówienia jest: wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących obiektów, opracowanie analizy układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu planowanego do realizacji węzła integrującego transport zbiorowy i indywidualny na płynność ruchu, opracowanie koncepcji architektonicznej,

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego"

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu PedagogicznegoPrzedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa części skrzydła budynku głównego Uniwersytetu Pedagogicznego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas przyszłej realizacji przedmiotowej inwestycji

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji zamku w Lidzbarku warmińskim

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji zamku w Lidzbarku warmińskimPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji zamku w Lidzbarku warmińskim wraz z otaczającymi go murami, i mostem nad suchą fosą w celu wyeksponowania światłem nocnego, nastrojowego wizerunku zabytkowego obiektu i zaakcentowania jego sylwetki na tle nocnej panoramy miasta.

więcej

Przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu w Morągu

Przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu w MorąguZakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu i konserwacji pałacu Dohnów w Morągu wraz z projektem zagospodarowania terenu działki, na której usytuowany jest obiekt

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji dla prac budowlano-konserwatorskich Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach w ramach zadnia pn. Rewitalizacja Ruin Teatru

Przetarg na wykonanie dokumentacji dla prac budowlano-konserwatorskich Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach w ramach zadnia pn. Rewitalizacja Ruin TeatruCelem zadania jest nadanie Ruinom Teatru Miejskiego Victoria walorów użytkowych umożliwiających całoroczne użytkowanie jako obiektu teatralnego wraz z zapleczem, z zachowaniem i utrwaleniem obecnego wyglądu jako /trwałej ruiny/.

więcej

Przetarg na opracowanie projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego

Przetarg na opracowanie projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika DobczyckiegoRealizacja zamówienia ma na celu przygotowanie inwestycji strategicznej służącej wykorzystaniu jego potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki oraz edukacji ekologicznej. Realizacja zadania przyczyni się w konsekwencji do poprawy estetyki przestrzeni publicznej, podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz poprawy warunków życia mieszkańców, w tym warunków wypoczynku, spotkań i imprez kulturalnych.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w PolicjiOkreślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. projektu architektoniczno-budowlanego, projektów wykonawczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót sporządzonych w oparciu o projekty wykonawcze oraz kosztorysu inwestorskiego i opracowanie zestawienia kosztów zadania (ZKZ)

więcej

Przetarg na zaprojektowanie zadaszonych kortów tenisowych

 Przetarg na zaprojektowanie zadaszonych kortów tenisowychNiniejsze zamówienie obejmuje między innymi: wykonanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych, wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej z dochowaniem niezbędnej szczegółowości

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu SkarbowegoBudynek ma spełniać funkcję administracyjno-biurową dla potrzeb Urzędu Skarbowego i powinien być wyposażony w odpowiednie systemy wspomagające.  Zaleca się zaprojektowanie pokoi dwuosobowych lub trzyosobowych dla pracowników i 14 pokoi jednoosobowych tj. dla kadry kierowniczej, Jednoosobowego Stanowiska Pracy Obsługi Prawnej i Jednoosobowego Stanowiska Kontroli Wewnętrznej oraz 4 pokoi jednoosobowych dla Naczelnika

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa parteru budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych"

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa parteru budynku Ministerstwa Spraw WewnętrznychNieruchomość leży w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu pod Skocznią – część I. Przedmiotowa nieruchomość zakwalifikowana jest jako teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. Część działki znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytków dla zespołu parkowo-pałacowego Królikarnia.

więcej

Przetarg na wykonanie projektu dokumentacji technicznej wieży widokowej wraz z małą architekturą

Przetarg na wykonanie projektu dokumentacji technicznej wieży widokowej wraz z małą architekturąNa szczycie wieży przewidzieć należy taras widokowy otwarty po obwodzie 360º, a wewnątrz taras zamknięty przeszklony. Balkon widokowy musi posiadać elementy zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym, chroniące przed wypadnięciem. Taras wyposażony zostanie w 4 lunety, pozwalające obserwować 4 strony świata.

więcej

Przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy muzeum w Ossowie

Przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy muzeum w OssowiePrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Opracowanie kompletnej dokumentacji musi być kontynuacją koncepcji muzeum opracowaną przez "ARKON ATELIER" Spółka z o.o.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowego

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowegoKoncepcja - opracowanie mające na celu przedstawienie możliwości przebudowy istniejących budynków uwzględniając funkcje o charakterze publicznym (ogólnodostępnym) - poczekalnia dla podróżnych wraz z dostępem do internetu, sanitariaty, obsługa kasowa, punkt informacji turystycznej, ogólnodostępnej czytelni/mediateki, kawiarni itp. oraz powierzchnie o charakterze komercyjnym

więcej

«
»
«
»