Przetargi :: infoArchitekta

Dom Pracy Twórczej w Obrzycku i modernizacja stacji

Dom Pracy Twórczej w Obrzycku i modernizacja stacjiPoznań: Opracowanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku warsztatowego i hydroforni na terenie Zespołu Pałacowego - Dom Pracy Twórczej w Obrzycku.

więcej

Skrzydło płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu.

Skrzydło płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu.Twardogóra: trwa przetarg pn. Przebudowa (restauracja) fragmentu skrzydła płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu. W ramach niniejszego zakresu do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: przejęcie od Zamawiającego placu budowy...

więcej

Zamek Wysoki w Malborku

Zamek Wysoki  w MalborkuMalbork: trwa przetarg pn. remont i adaptacja na potrzeby wystawy rzeźby pomieszczeń dormitoriów na Zamku Wysokim Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy Zp 17/2012. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: Remont i adaptacja na potrzeby wystawy rzeźby pomieszczeń dormitoriów na Zamku Wysokim Muzeum Zamkowego w Malborku. Zakres prac obejmuje:


więcej

Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku

Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w CzerskuGóra Kalwaria: trwa przetarg pn. Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie iluminacji Zamku w Czersku - I etap, zgodnie z dokumentacja techniczną i warunkami pozwolenia na budowę - decyzja nr 308/GK/2012 z dnia 03.10.2012 r. W ramach zamówienia należy wykonać:
- wymianę linii zasilających i skrzynki elektrycznej - przygotowanie orurowania pod następne obwody

więcej

Renowacja i konserwacja w Zamku w Kórniku

Renowacja i konserwacja w Zamku w KórnikuKórnik: trwa przetarg pt. renowacja i konserwacja drewnianych posadzek w Sali Rękopisów i w dawnym gabinecie Tytusa Działyńskiego w Zamku w Kórniku. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. W szczególności zakres prac obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji rysunkowej stanu zastanego zabytkowych posadzek...


więcej

Wzgórze zamkowe w Rabsztynie

Wzgórze zamkowe w RabsztynieOlkusz: trwa przetarg na zagospodarowanie terenu wzgórza zamkowego w Rabsztynie. Zamek oraz częściowo obszar terenu wzgórza zamkowego jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1292 - Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Kultury i Sztuki - pismo nr Kl.III 5340/7771/83 z dnia 2 listopada 1982r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków...

więcej

Dwór w Kociszewie

Dwór w KociszewieWarszawa: trwa przetarg na remont i przebudowę budynku dworu w Kociszewie, pow. Grójec, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów - Obory SGGW w Warszawie etap II, część II obejmujący: wymianę stolarki zewnętrznej, remont elewacji, opaski, schodów zewnętrznych, tarasu, zewnętrznych elementów metalowych - kraty, balustrady, tynków wewnętrznych piwnic, wymianę stropu nad piętrem z ułożeniem ocieplenia i rozbiórką ścianek drewnianych.

więcej

AKADEMIA JULIŃSKA

AKADEMIA JULIŃSKAŁańcut: trwa przetarg pn.: opracowanie dokumentacji przedprojektowej na zadanie pn: AKADEMIA JULIŃSKA. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-technicznej, w tym wykonanie niezbędnych odkrywek, oraz ocena przydatności do adaptacji budynku pawilonów, budynku kotłowni, basenu i sieci zewnętrznych.


więcej

Prace konserwatorsko-remontowe muru fosy zamku w Toruniu

Prace konserwatorsko-remontowe muru fosy zamku w ToruniuToruń: trwa przetarg na prace konserwatorsko-remontowe muru fosy zachodniej od schodów do MDK (obie strony) cegła, muru ceglanego za schodami do Stawu Komtura - (mur ceglany, obie strony, od baszty do trzeciej przypory za narożem włącznie). Odprowadzenie wody z zamku wysokiego i międzymurza (str. płd. i wsch.). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:


więcej

Mostki stalowe na terenie pałacu w Obrzycku

Mostki stalowe na terenie pałacu w ObrzyckuPoznań: trwa przetarg na opracowanie projektu oraz wykonanie remontu mostków stalowych na terenie zespołu pałacowego w Obrzycku na podstawie ekspertyzy naukowo-technicznej z lipca 2012 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Ekspertyzie naukowo-technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej Specyfikacją.więcej

Prace konserwatorskie pokoju 66 w Muzeum-Zamku w Łańcucie

Prace konserwatorskie pokoju 66 w Muzeum-Zamku w ŁańcucieŁańcut: trwa przetarg na prace konserwatorskie pokoju 66 w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Pokój znajduje się w północnym skrzydle Zamku na II piętrze.Pow. 51m2 Pow ścian 83m2. Powierzchnia boazerii, wnęki, drzwi. 32 m2. Powierzchnia tkanin na ścianach- 38 m2. Ściany pokoju pokryte jedwabnym materiałem typu mora w kolorze ciemnego różu. Do wysokości 59 cm wokoło ścian drewniana malowana boazeria z płycinami w kolorze szaro-zielonym...

więcej

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w NieborowieWarszawa: trwa prtzetarg pn. Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie i Arkadii. Etap I - pielęgnacja drzewostanu w ogrodzie w Arkadii - dokumentacja. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej rewaloryzacji zabytkowego parku znajdującego się w kompleksie pałacowo-ogrodowym Muzeum w Nieborowie i Arkadii, w miejscowości Arkadia. Obiekt o ogólnej...


więcej

Przebudowa zamku w Golubiu-Dobrzyniu

Przebudowa zamku w Golubiu-DobrzyniuGolub-Dobrzyń: trwa przetarg pn. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZAMKU OD PIWNICY DO II PIĘTRA ORAZ W CZĘŚCI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ ( II PIĘTRO). Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych pod nazwą PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZAMKU OD PIWNICY DO II PIĘTRA ORAZ W CZĘŚCI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ...

więcej

Przebudowa Sądu Okręgowego w Białymstoku

Przebudowa Sądu Okręgowego w BiałymstokuBiałystok: trwa przetarg na opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


więcej

Teatr Wielki - modernizacja garderób

Teatr Wielki - modernizacja garderóbWarszawa: przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie...

więcej

«
»
«
»