Przetargi :: infoArchitekta

Przetarg na zaprojektowanie budynku dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie,

Przetarg na zaprojektowanie budynku dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie,Podstawowym celem inwestycji jest utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie, którego zadaniem będzie realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowanej na propagowanie idei bioróżnorodności.

więcej

Uniwersytet Śląski ogłasza przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Uniwersytet Śląski ogłasza przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowejPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 12" wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

więcej

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń GłównyPrzedmiot  zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, dla wszystkich branż, obejmującej: koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiegoOpracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z kompleksem trybun obsługującym funkcje pomocnicze stadionu oraz budowę zadaszonej sceny i utwardzonego placu przed sceną z funkcją zimowego lodowiska

więcej

Urząd Skarbowy w Sosnowcu ogłasza przetarg na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Urząd Skarbowy w Sosnowcu ogłasza przetarg na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowejPrzedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację usługi: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa istniejącego budynku w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego".

więcej

Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej

Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowejPrzedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy i nadbudowa o jedną kondygnację budynku przy ul. 1-go Maja 33 w Sosnowcu wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacji pieszej i kołowej, wjazdów i wyjazdów, miejsc postojowych dla pracowników, przyłączy infrastruktury technicznej i częściowym wyposażeniem.

więcej

Przetarg na opracowanie projektu dla zadania pn. Przygoda z Nysą - etap III

Przetarg na opracowanie projektu dla zadania pn. Przygoda z Nysą - etap IIIBudowa CRT polegać będzie na utworzeniu w nim centralnego punktu zagospodarowania turystycznego pogranicza polsko-niemieckiego, w którym zbiegają się poszczególne szlaki i trasy. Obiekt ten ma zapewnić turystom możliwość odpoczynku, uzyskania informacji turystycznych, uczestnictwa w różnych plenerowych imprezach, możliwość wypożyczenia i zmagazynowania sprzętu.

więcej

7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 6

7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 6Przedmiotem Umowy jest sporządzenie z należytą starannością dokumentacji projektowej, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i uzgodnień z Zamawiającym dla potrzeb zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę, wykonawstwa robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w tym zakresie polskimi i europejskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

więcej

Przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji zabytkowej wieży wyciągowej szybu "Prezydent" w Chorzowie

Przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w ChorzowieWieża wyciągowa dawnego szybu "Prezydent" została wybudowana w 1932 r. wg projektu Ryszarda Heilemana z Katowic w konstrukcji żelbetowej. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja zabytkowej wieży na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne.

więcej

7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 16

7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 16Przedmiotem przetargu jest sporządzenie z należytą starannością dokumentacji projektowej, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i uzgodnień z Zamawiającym dla potrzeb zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę, wykonawstwa robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku dla Centrum Sztuki Współczesnej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku dla Centrum Sztuki WspółczesnejNowoczesne Centrum Sztuki Współczesnej powstanie w Lublinie. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę oraz termomodernizację dawnych warsztatów szkolnych przy ulicy Popiełuszki 5 w Lublinie. W przebudowanym obiekcie odbywać się będą nie tylko wystawy, ale też spotkania warsztatowe, czy zajęcia dla dzieci.

więcej

Sanatoria Dolnośląskie ogłaszają przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Sanatoria Dolnośląskie ogłaszają przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę i modernizacje sanatorium uzdrowiskowego Azalia w Szczawnie Zdroju

więcej

Muzeum Okręgowego w Tarnowie ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Muzeum Okręgowego w Tarnowie ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (w tym zezwoleń Konserwatora Zabytków)

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "NEPTUN"

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej NEPTUNCelem planowanej inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez ujednolicenie przestrzenne terenu oraz zastosowanie form architektonicznych będących w spójności z urbanistyką terenu.

więcej

Przetarg na projekt modernizacji i przebudowy Teatru Dzieci Zagłębia

Przetarg na projekt modernizacji i przebudowy Teatru Dzieci ZagłębiaTeatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie ołgasza przetarg na projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i modernizacji budynku Teatru.

więcej

«
»
«
»