Przetargi :: infoArchitekta

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku dla Centrum Sztuki Współczesnej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku dla Centrum Sztuki WspółczesnejNowoczesne Centrum Sztuki Współczesnej powstanie w Lublinie. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę oraz termomodernizację dawnych warsztatów szkolnych przy ulicy Popiełuszki 5 w Lublinie. W przebudowanym obiekcie odbywać się będą nie tylko wystawy, ale też spotkania warsztatowe, czy zajęcia dla dzieci.

więcej

Sanatoria Dolnośląskie ogłaszają przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Sanatoria Dolnośląskie ogłaszają przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę i modernizacje sanatorium uzdrowiskowego Azalia w Szczawnie Zdroju

więcej

Muzeum Okręgowego w Tarnowie ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Muzeum Okręgowego w Tarnowie ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (w tym zezwoleń Konserwatora Zabytków)

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "NEPTUN"

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej NEPTUNCelem planowanej inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez ujednolicenie przestrzenne terenu oraz zastosowanie form architektonicznych będących w spójności z urbanistyką terenu.

więcej

Przetarg na projekt modernizacji i przebudowy Teatru Dzieci Zagłębia

Przetarg na projekt modernizacji i przebudowy Teatru Dzieci ZagłębiaTeatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie ołgasza przetarg na projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i modernizacji budynku Teatru.

więcej

COMARCH ogłasza przetarg na wykonanie prac projektowych i budowlanych

COMARCH ogłasza przetarg na wykonanie prac projektowych i budowlanychPlany inwestycyjne Comarch na lata 2013-2015 przewidują powiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie rozwoju systemów informatycznych, między innymi poprzez inwestycję polegającą na budowie nowego budynku produkcyjno-biurowego na terenach Strefy. Wartość planowanej inwestycji to kwota około 50-60 mln złotych. Inwestycja prowadzona będzie w latach 2013 - 2015, a Spółka planuje rozpoczęcie działalności w nowo wybudowanym budynku w 2015 roku.

więcej

Ząbkowice śląskie - zamek

Ząbkowice śląskie - zamekZąbkowice Śląskie: zamek (XIV-XVI): trwa przetarg na prace zabezpieczające korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz prace konserwatorsko - zabezpieczające południowo-wschodniej bastei - II etap. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

więcej

Remont i przebudowa Pałacu Opatek

Remont i przebudowa Pałacu OpatekPrzedmiotem zamówienia jest remont budynku w zakresie wymiany instalacji wewnętrznych elektrycznej, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji dozorowej, wodno- kanalizacyjnej wraz z instalacją hydrantową, w zakresie robót budowlanych przeprowadzenie remontu pomieszczeń wewnętrznych, w tym wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, naprawa oraz...

więcej

Renowacja Zamku Piastowskiego w Wołowie

Renowacja Zamku Piastowskiego w WołowieWołów: trwa przetarg pn. Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 60 000,00 zł...

więcej

Wieża ostatecznej obrony

Wieża ostatecznej obronyBanie: Swobnica, zamek-średniowieczna wieża ostatecznej obrony: trwa przetarg na remont i zabezpieczenie w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i zabezpieczenie ceglano-kamiennej wieży. Do zakresu zamówienia należy m.in. :


więcej

Wieża św. Piotra Zamku Piastowskiego

Wieża św. Piotra Zamku PiastowskiegoLegnica: trwa przetarg na remont wieży św. Piotra Zamku Piastowskiego w Legnicy w zakresie dostosowania do zwiedzania. Zakres prac obejmuje: -wydzielenie wejść na wieżę św. Piotra z poszczególnych kondygnacji szkoły oraz strychu Zamku jako oddzielnej strefy pożarowej poprzez zamontowanie drzwi o klasie odporności pożarowej EI60, wyposażonych w samozamykacze, -zainstalowanie oświetlenia...

więcej

Remont Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Remont Zamku Grodno w Zagórzu ŚląskimWalim: trwa przetarg na remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlano-konserwatorskich w dawnej basteji wschodniej - powierzchnia zabudowy - 43.1m2 oraz w wieży bramnej (tzw. kaplica) - powierzchnia zabudowy - 127,20 m2. Roboty budowlane należy prowadzić przy...

więcej

Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie

Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w LubawieLubawa: przetarg na konserwację murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji północnej oraz baszty cylindrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji północnej oraz baszty cylindrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany...


więcej

ŚWIĄTYNIA DUMANIA

ŚWIĄTYNIA DUMANIAOrnontowice: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ŚWIĄTYNIA DUMANIA - PARK ARCHANIOŁA W ORNONTOWICACH. Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie projektu rewitalizacji zabytkowej przestrzeni publicznej obejmujące budowę parku tematycznego Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ornontowicach.Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja obiektu zabytkowego...

więcej

Rewaloryzacja mostu nad suchą fosą - zamek biskupów warmińskich

Rewaloryzacja mostu nad suchą fosą - zamek biskupów warmińskichOlsztyn: trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej rewaloryzacji mostu zamkowego nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej rewaloryzacji mostu zamkowego nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim w następującym zakresie...

więcej

«
»
«
»