Przetargi :: infoArchitekta

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu SkarbowegoBudynek ma spełniać funkcję administracyjno-biurową dla potrzeb Urzędu Skarbowego i powinien być wyposażony w odpowiednie systemy wspomagające.  Zaleca się zaprojektowanie pokoi dwuosobowych lub trzyosobowych dla pracowników i 14 pokoi jednoosobowych tj. dla kadry kierowniczej, Jednoosobowego Stanowiska Pracy Obsługi Prawnej i Jednoosobowego Stanowiska Kontroli Wewnętrznej oraz 4 pokoi jednoosobowych dla Naczelnika

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa parteru budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych"

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa parteru budynku Ministerstwa Spraw WewnętrznychNieruchomość leży w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu pod Skocznią – część I. Przedmiotowa nieruchomość zakwalifikowana jest jako teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. Część działki znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytków dla zespołu parkowo-pałacowego Królikarnia.

więcej

Przetarg na wykonanie projektu dokumentacji technicznej wieży widokowej wraz z małą architekturą

Przetarg na wykonanie projektu dokumentacji technicznej wieży widokowej wraz z małą architekturąNa szczycie wieży przewidzieć należy taras widokowy otwarty po obwodzie 360º, a wewnątrz taras zamknięty przeszklony. Balkon widokowy musi posiadać elementy zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym, chroniące przed wypadnięciem. Taras wyposażony zostanie w 4 lunety, pozwalające obserwować 4 strony świata.

więcej

Przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy muzeum w Ossowie

Przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy muzeum w OssowiePrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Opracowanie kompletnej dokumentacji musi być kontynuacją koncepcji muzeum opracowaną przez "ARKON ATELIER" Spółka z o.o.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowego

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji dworca kolejowegoKoncepcja - opracowanie mające na celu przedstawienie możliwości przebudowy istniejących budynków uwzględniając funkcje o charakterze publicznym (ogólnodostępnym) - poczekalnia dla podróżnych wraz z dostępem do internetu, sanitariaty, obsługa kasowa, punkt informacji turystycznej, ogólnodostępnej czytelni/mediateki, kawiarni itp. oraz powierzchnie o charakterze komercyjnym

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiejW wyniku realizacji przedmiotu zamówienia powstanie dokumentacja projektowa niezbędna dla wykonania robót budowlanych. Budynek Remizy OSP ma zapewniać pełnienie funkcji w ramach systemu ratownictwa przeciwpożarowego oraz placówki kulturalnej na terenie Podwilka.

więcej

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum KulturyKoncepcja architektoniczna powinna uwzględniać realizację inwestycji w podziale na etapy: I, II i III, z zachowaniem spójności architektonicznej i estetycznej oraz funkcjonalnej i przestrzennej całego zadania. Etapy I i II obejmują zaprojektowanie i wykonanie obiektów kubaturowych, autonomicznych pod względem funkcjonalnym

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Szkoły Muzycznej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Szkoły MuzycznejBudynek Orawskiej Szkoły Muzycznej pod względem funkcjonalnym ma spełniać wymogi jakie są stawiane tego typu placówkom oświatowym, gdzie podstawowa praca pedagogiczna jest typu nauczyciel-uczeń. Należy także uwzględnić specyfikę niektórych instrumentów jak fortepian czy perkusja.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. WarszawyMuzeum zlokalizowane jest w kamienicach pierzei Dekerta na Rynku Starego Miasta oraz w kamienicach wzdłuż ulicy Nowomiejskiej. W 2012 roku zostały zakończone prace związane z remontem i modernizacją piwnic pod wszystkimi kamienicami.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji rynku i starego miasta

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji rynku i starego miastaPrzedmiot zamówienia powinien uwzględnić m. in.: urządzenie terenów zielonych, elementy małej architektury w tym m. in. wykonanie fontanny, dobór ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, wykonanie oświetlenia terenu, wymianę nawierzchni oraz wyznaczenie ciągów komunikacyjnych

więcej

Przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji budynków "Uzdrowisko Busko - Zdrój"

Przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji budynków Uzdrowisko Busko - ZdrójWizytówką miasta i uzdrowiska są "Łazienki" obecnie Sanatorium "Marconi", które zajmuje centralne miejsce parku zdrojowego. Dziś "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. dysponuje ok. 1000 miejsc w sześciu obiektach sanatoryjnych i szpitalnych ("Marconi", "Mikołaj", "Willa Zielona", "Krystyna", "Oblęgorek") oraz Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka".

więcej

Przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie

Przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego remontu Parku Jazdów w WarszawiePrzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia remontu Parku Jazdów w Warszawie

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu na potrzeby Archiwum Urzędu Miasta

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu na potrzeby Archiwum Urzędu MiastaPrzetarg na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu po zlikwidowanym gimnazjum nr 13 przy ul. Baczyńskiego w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego centrum monitoringu, Archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy, Siedziby Straży Miejskiej

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i częściowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i częściowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej PolicjiObiekt Komendy Powiatowej składa się z dwóch budynków (A i B) połączonych ze sobą łącznikiem wybudowanym w latach sześćdziesiątych XX w. Budynki ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków i jako zabytki w rozumieniu art.3, pkt. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków, podlegają ochronie

więcej

Przetarg na zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł energii

Przetarg na zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł energiiZamawiający zakłada zaprojektowanie pawilonu mieszkalnego dla kuracjuszy jako obiektu 5-cio kondygnacyjnego. Obiekt wyposażony w windę zewnętrzną, linową, panoramiczną. W budynku należy zastosować rekuperację, recyrkulację wód deszczowych dla potrzeb sanitarnych oraz panele fotowoltaniczne.

więcej

«
»
«
»